Czym jest pożyczka?

Czym jest pożyczka?

Pod terminem pożyczka rozumiemy operację bądź też umowę, którą zawierają dwie strony. Stąd też można mówić o pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Samo to działanie odbywa się w taki sposób, iż pożyczkodawca udziela ustaloną uprzednio sumę pieniędzy w formie gotówkowej bądź też bezgotówkowej. Z kolei pożyczkobiorca oświadcza, że zwróci powyższą sumę pieniędzy w określonym czasie. Warte odnotowania jest to, że pożyczka może być udzielona przez firmy oraz osoby fizyczne. Zasadniczą różnicą pomiędzy kredytem, a omawianą tutaj pożyczką jest ewentualność pożyczania również przedmiotów. W tym wypadku należy zwrócić przedmiot w niezmienionym stanie. W umowach wprowadza się też termin zwrotu pożyczki i tym samym może ona mieć określone ramy czasowe albo też obowiązywać na nieokreślony czas. Kolejnym ważnym aspektem jest to, że pożyczka nie musi być udzielana na precyzyjnie ustalony w umowie cel. Co więcej nie ma tutaj konieczności precyzowania metod naliczania oraz ściągania odsetek. Po przedstawieniu tych kliku faktów dobitnie widać zasadnicze różnice pomiędzy pożyczką i kredytem, a więc nieroztropne byłoby używanie tych pojęć zamiennie. Kredyt dla firm można wziąć tutaj https://www.janosikdlafirm.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.